Welzijn

Welzijn · 03. februari 2020
Ons psychisch zorgstelsel is regelmatig in opspraak. Er zijn in de reguliere zorg lange wachtlijsten, er lijkt vaak sprake te zijn van te snelle- en overdiagnosticering, het snel voorschrijven van medicatie, een te klinische benadering en regelmatige wissel van zorgverlener. Daarnaast is ook de alternatieve zorg in opspraak. Coaches zouden als paddenstoelen uit de grond schieten en met beperkte kennis op zak, kwetsbare cliënten tegen een hoge prijs maar wat aan laten modderen. Dit soort zaken...