Tarieven 2022

Dienst Tijdsduur Tarief

Kennismakingsgesprek

30 minuten      gratis     

Intakegesprek

60 minuten €75,-

Natuurgericht consult (begeleidingssessie)

60 minuten €75,-

Evaluatiegesprek (tussentijds/afrondend)

45 minuten €55,-

Follow-up consult (losse sessie na traject, incl. terugkoppeling)

60 minuten €75,-

Los consult (losse sessie zonder traject, geen terugkoppeling)

60 minuten €55,-

Telefonisch consult tijdens traject 

na 10 minuten €1,- p/m

Zoom consult (adviesgesprek)

30 minuten €25,-

 

-De bedragen zijn inclusief voorbereiding, administratie, mailwisselingen/terugkoppelingen en gebruikte materialen.

-Lieve Maan is vooralsnog vrijgesteld van BTW.

-U ontvangt na iedere afspraak een factuur met een betalingstermijn van veertien dagen. 

-Annuleren van afspraken:

U kunt tot uiterlijk 24 uur van te voren een afspraak verzetten of afzeggen.

Indien u niet tijdig afzegt, kan het tarief v/h consult in rekening gebracht worden.

Incidenteel overleg op verzoek van school (met toestemming van ouders) verloopt in principe alleen via e-mail. Ouders hebben de eerste verantwoordelijkheid voor het communiceren van relevante informatie m.b.t. hun kind, naar de school.


Vergoeding

Per 2023 is Lieve Maan niet langer aangesloten bij een beroepsvereniging. Hiermee komt kans op vergoeding volledig te vervallen.

 

Sessies

Sessies duren 60 minuten.

Van te voren wordt er een inschatting gemaakt van het aantal

benodigde sessies binnen het begeleidingstraject.

We maken hierover afspraken die schriftelijk worden

vastgelegd en hebben een tussentijdse evaluatie.

 

Zie ook 'werkwijze'

Zie ook 'de algemene voorwaarden'

 

Helderheid

Coaching is GEEN vervanging voor reguliere medische- of psychische zorg. Het valt onder aanvullende (complementaire) zorg.

Indien er sprake is van ernstige psychische zorgen of onhandelbaar gedrag, adviseer ik u nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met de huisarts.Lieve Maan 

Wateringweg 99, Haarlem

E: silvana@lievemaan.nl

 T: 0651112404, KVK: 69623198