Aankondiging tariefswijziging per 1 januari 2022 

  Per 1 januari 2022 geldt het nieuwe tarief.

Lees er hier meer over.

Tarieven 2022

Dienst Tijdsduur Tarief

Kennismakingsgesprek

30 minuten      gratis     

Intakegesprek

60 minuten €75,-

Natuurgericht consult (begeleidingssessie)

60 minuten €75,-

Evaluatiegesprek (tussentijds/afrondend)

45 minuten €55,-

Follow-up consult (losse sessie na traject, incl. terugkoppeling)

60 minuten €75,-

Los consult (losse sessie zonder traject, geen terugkoppeling)

60 minuten €55,-

Telefonisch consult tijdens traject 

na 10 minuten €1,- p/m

 

-De bedragen zijn inclusief voorbereiding, administratie, mailwisselingen/terugkoppelingen en gebruikte materialen.

-De consulten zijn vrijgesteld van BTW.

-U ontvangt na iedere afspraak een factuur met een betalingstermijn van veertien dagen. 

-Annuleren van afspraken:

U kunt tot uiterlijk 24 uur van te voren een afspraak verzetten of afzeggen.

Indien u niet tijdig afzegt, kan het tarief v/d consult in rekening gebracht worden.

Incidenteel overleg op verzoek van school (met toestemming van ouders) verloopt in principe alleen via e-mail. Lieve Maan bezoekt de school niet. Ouders hebben de eerste verantwoordelijkheid voor het communiceren van relevante informatie m.b.t. hun kind, naar de school.Sessies

Sessies duren 60 minuten.

Van te voren wordt er een inschatting gemaakt van het aantal

benodigde sessies binnen het begeleidingstraject.

We maken hierover afspraken die schriftelijk worden

vastgelegd en hebben een tussentijdse evaluatie.

 

Zie ook 'werkwijze'

Zie ook 'vijf natuurgerichte principes'

Zie ook 'de algemene voorwaarden'

Helderheid

Natuurgerichte therapie is GEEN vervanging voor reguliere medische- of psychische zorg. Het valt onder aanvullende (complementaire) zorg.

Indien er sprake is van ernstige psychische zorgen of onhandelbaar gedrag, adviseer ik u nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met de huisarts.

Vergoeding

Natuurgerichte therapie komt soms in aanmerking voor gedeeltelijke vergoeding door zorgverzekeraars, mits de zorgverlener aangesloten is bij een erkende beroepsvereniging*.

Dit is echter sterk afhankelijk van de verzekering die én het aanvullende pakket dat u heeft.

Lieve Maan kan hier geen garanties voor geven. Vraag dit schriftelijk na bij uw eigen zorgverzekeraar en vermeld daarbij de volgende gegevens:

*Lieve Maan is aangesloten bij BATC.

Prestatiecode Achmea- en CZ groep

24504 behandeling overige psychosociale therapie

AGB zorgverleners code: 90104328 (geen BIG registratie)

 

Zie voor een actuele lijst van alle zorgverzekeraars ook:

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/natuurgeneeskunde#vergoedingen

Helaas hebben verzekeringsmaatschappijen uit de Achmea groep bekend gemaakt per 2022 geen vergoeding meer te bieden voor alternatieve/psychosociale therapie voor kinderen tot 18 jaar.Lieve Maan 

Wateringweg 99, Haarlem

E: silvana@lievemaan.nl

 T: 0651112404, KVK: 69623198

Volg Lieve Maan ook op Social Media!

HSP, Lieve Maan op instagram
Hooggevoeligheid. Lieve Maan op Facebook
Hoogsensitief kind. Lieve Maan op Pinterest.
Hooggevoelig kind. Lieve Maan op YouTube.


Lieve Maan is aangesloten bij: Vind een Therapeut.nl