Tarieven 2023

Dienst Tijdsduur Tarief

Kennismakingsgesprek

30 minuten      gratis     

Intakegesprek

60 minuten €75,-

Coaching consult (traject sessie)

60 minuten €75,-

Evaluatiegesprek (tussentijds/afrondend)

45 minuten €55,-

Follow-up consult (losse sessie na traject, incl. terugkoppeling)

60 minuten €75,-

Los consult (losse sessie zonder traject, geen terugkoppeling)

60 minuten €55,-

Telefonisch consult tijdens traject 

na 10 minuten €1,- p/m

Zoom consult (adviesgesprek)

30 minuten €25,-

 

-De bedragen zijn inclusief voorbereiding, administratie, mailwisselingen/terugkoppelingen en gebruikte materialen.

-Lieve Maan is vooralsnog vrijgesteld van BTW.

-U ontvangt na iedere afspraak een factuur met een betalingstermijn van veertien dagen. 

-Annuleren van afspraken:

U kunt tot uiterlijk 24 uur van te voren een afspraak verzetten of afzeggen.

Indien u niet tijdig afzegt, kan het tarief v/h consult in rekening gebracht worden.

Incidenteel overleg op verzoek van school (met toestemming van ouders) verloopt in principe alleen via e-mail. Ouders hebben de eerste verantwoordelijkheid voor het communiceren van relevante informatie m.b.t. hun kind, naar de school.


Vergoeding

De consulten komen niet in aanmerking voor vergoeding. Indien de kosten een obstakel vormen, kunnen we afstemmen of het spreiden van de sessies een optie is (bijv. eens in de drie weken). Anderzijds zijn losse sessies mogelijk een optie. 

 

Sessies

Sessies duren 60 minuten. Bij een traject wordt er een plan met doelstellingen opgesteld en een inschatting gemaakt van het aantal sessies dat nodig is. Hierbij zijn er ook evaluatiemomenten.

Een traject kan soms eerder worden beëindigd of juist worden uitgebreid. Alles gebeurt in afstemming met elkaar.

Zie ook 'werkwijze'

Zie ook 'de algemene voorwaarden'

 

Helderheid

Coaching is GEEN vervanging voor reguliere medische- of psychische zorg. Het valt onder aanvullende (complementaire) zorg. Indien blijkt dat er een andere vorm van ondersteuning nodig is, zal ik dat communiceren en raad de cliënt/ouders daarbij soms aan om contact met de huisarts op te nemen.