Werkwijze

AFGESTEMDE EN LAAGDREMPELIGE BEGELEIDING

Stap 1 - Kennismaking

Het kennismakingsgesprek kan schriftelijk of telefonisch plaatsvinden, maar u bent ook welkom om met uw kind naar de praktijk te komen en een eerste indruk op te doen. Tijdens het kennismakingsgesprek stemmen we af coaching bij Lieve Maan wenselijk en zinvol zou kunnen zijn. Als dit het geval is, wordt er een afspraak voor een eerste coaching sessie gemaakt.

Het kennismakingsgesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend, er wordt niets vastgelegd.   

 

Coaching is GEEN vervanging voor reguliere medische- of psychische zorg.

Het valt onder aanvullende (complementaire) zorg. Als een hulpvraag om meer specifieke kennis, bevoegdheid of specialisatie vraagt, zal ik adviseren om via bijv. de huisarts elders geschikte begeleiding te vinden. Soms kan ik nog wel een aanvullende ondersteunende rol spelen.

Stap 2 - Intake

Als u besluit om een afspraak voor een eerste coaching sessie te maken, stuur ik u een link naar het online intakeformulier. Dit formulier is bedoeld om aan de wettelijke verplichte dossiervoering, ouderlijke toestemmingsverplichting (onder de zestien jaar) en administratieve verplichting te voldoen. Hier mag u ook aangeven wat de hulpvraag/reden van aanmelding is. Uiteraard komt dit bij de kennismaking ook al even ter sprake.

 

Met alle vertrouwelijke informatie wordt zeer zorgvuldig omgegaan. Dit wordt nimmer gedeeld met derden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor gevraagd en gegeven is.

 

Zie ook: tarieven 

Stap 3 - Begeleiding

Tijdens de sessies staat het kind centraal en ga ik mee in diens belevingswereld zonder het doel uit oog te verliezen. Ik pas verschillende oplossingsgerichte gespreks- en speltechnieken toe om samen met de cliënt aan de gestelde doelen te werken. De sessies mogen voor het kind vooral plezierig en ongedwongen aanvoelen. Met het ene kind werk ik met een speciaal coachings(kaart)spel, bij het andere juist weer met teken- en ander beeldend materiaal en weer een ander kind vraagt om een benadering in de vorm van rollenspel of poppenspel. Daarnaast pas ik ook verschillende ontspannings- en/of gesprekstechnieken toe of een vorm van energetische therapie. Het kan allemaal en het is en blijft vooral maatwerk.  Er wordt bovenal een vertrouwelijke sfeer gecreëerd, waarbij het kind meer leert en ontdekt over zijn/haar eigen krachten en mogelijkheden. Ouders zijn niet bij de sessies aanwezig en kunnen eventueel in de wachtruimte plaatsnemen of zijn vrij om even in de omgeving iets anders te gaan doen.

Kijk hier voor enkele impressies.

 

Na iedere coaching sessie is er op verzoek een korte mondelinge terugkoppeling (5 min.) in de praktijk óf een beknopte schriftelijke- met wat mogelijk van belang is of advies voor thuis/op school. Kinderen vanaf zestien jaar bepalen zelf of ze willen dat ik iets naar ouders terugkoppel. Ook voor jongere kinderen geldt dat ik eerst met ze afstem wat ze wel/niet willen dat ik overdraag. Dit i.v.m. mijn rol als vertrouwenspersoon.

 

Een sessie duurt 60 minuten en vindt plaats in de praktijkruimte in Haarlem.

Zie ook: tarieven

Stap 4 - Afronding en vervolg

We stemmen na een eerste sessie af of het wenselijk is om een vervolgafspraak te maken. Een vervolgsessie vindt doorgaans plaats binnen twee tot drie weken, maar kan ook met een andere frequentie uiteraard. Hoeveel sessies er nodig zijn, merken we gaandeweg. We stemmen regelmatig met elkaar af hoe het gaat en als voortgang niet meer noodzakelijk lijkt, kan dit te allen tijden worden aangegeven door alle betrokkenen. Ouders en cliënt hebben hierin uiteraard de meeste regie en kunnen ook onafhankelijk van mijn bevindingen bepalen dat zij willen afronden.

Na afronding is het altijd mogelijk om in de toekomst opnieuw een afspraak te maken.Vertrouwensfunctie

Als kindercoach heb ik een vertrouwensfunctie voor het kind en ben ik er in de eerste plaats voor de belangen van het kind.

De sessies vinden dan ook alleen met het kind plaats. Het kind kan ongeremd, eerlijk en gefocust zijn zonder afleiding

van de omgeving of andere aanwezigen. Zodra er een ouder bij aanwezig is, raakt het kind doorgaans meer gericht op de

ouder, verschuilt zich daarachter of past het gedrag aan; waardoor het moeilijk wordt om tot de kern te komen.

 

Als blijkt dat een kind nog niet toe is aan sessies zonder aanwezigheid van de ouder, dan adviseer ik om (eventueel via de huisarts)

op zoek te gaan naar een vorm van ondersteuning waarbij u als ouder(s) direct wordt betrokken. 

 

Als ik na afloop vertrouwelijke zaken van het kind met ouders bespreek, omdat dit essentieel blijkt voor de verbetering

van het proces, is dit altijd met instemming van het kind. 

 

Mogelijkheid te wachten tijdens de sessies

 Als de ontvangstruimte vrij is, kunt u hier indien gewenst plaatsnemen om te wachten tijdens de sessie.

hsp coach | Haarlem | kindercoach HSP | hoogsensitief kind coach | mijn kind is hoogsensitief | tips voor HSP kind | tips voor hoogsensitief kind | begeleiding bij hsp kind |