Speelse en laagdrempelige begeleiding op maat


Kennismakingsgesprek

 

Het kennismakingsgesprek kan schriftelijk of telefonisch plaatsvinden, maar u bent ook welkom om met uw kind naar de praktijk

te komen en een eerste indruk op te doen.Tijdens het kennismakingsgesprek stemmen we samen af of een begeleidingstraject bij

Lieve Maan wenselijk en zinvol zou kunnen zijn. Als dit het geval is, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek

in de praktijkruimte. Het is ook mogelijk dat ik ouders adviseer om elders geschikte begeleiding te zoeken of de

huisarts eerst te raadplegen.

 

Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend.  


Intakegesprek

Wanneer u besluit om een begeleidingstraject aan te gaan, vraag ik u een intakeformulier in te vullen.

Dit formulier mag u vervolgens naar mij toe mailen, zodat ik al enigszins een beeld kan krijgen van de situatie,

voordat het intakegesprek plaatsvindt. Schrik niet van de uitgebreide informatie waarnaar gevraagd wordt op het formulier.

Dit is van belang om tot een zo volledig mogelijk beeld te komen en efficiënt te werk te gaan, zodat er

tijdens het gesprek voldoende ruimte overblijft voor de kern. De persoonlijke gegevens waarnaar gevraagd wordt zijn

o.a. van belang voor het declaratieformulier en een juiste dossiervoering. Als lid van de beroepsvereniging dien ik

volgens bepaalde richtlijnen te werk te gaan en de administratie volledig te hebben.

 

Met alle vertrouwelijke informatie wordt zeer zorgvuldig omgegaan. Dit wordt nimmer gedeeld met derden, tenzij daar

nadrukkelijk toestemming voor gevraagd en gegeven is.

 

Het intakegesprek is de eerste stap van het begeleidingstraject. Het is wenselijk dat het kind hier ook bij aanwezig is.

Hier wordt de hulp- of begeleidingsvraag en de relevante informatie doorgenomen en een begeleidingsplan voorgesteld.

Dit plan leg ik schriftelijk (per mail) voor ter akkoord van de ouders.

 

Het intakegesprek duurt 30-45 minuten en vindt plaats in de praktijkruimte in Haarlem.

Zie ook: tarieven

 


Begeleidingstraject

Dit is het traject waarbinnen de sessies plaatsvinden. Ik pas verschillende oplossingsgerichte gespreks- en speltechnieken toe om samen

met het kind aan de gestelde doelen te werken. Bij deze sessies staat het kind centraal en pas ik me aan het kind aan zonder het doel uit

oog te verliezen. Deze sessies mogen voor het kind vooral plezierig en ongedwongen aanvoelen. Bij het ene kind werk ik met een speciaal coachings(kaart)spel, bij het andere juist weer met teken- en ander beeldend materiaal en weer een ander kind vraagt

om een benadering in de vorm van rollenspel of poppenspel. Daarnaast pas ik ook verschillende ontspanningstechnieken toe.

Het kan allemaal en het is en blijft vooral maatwerk. Er wordt een vertrouwelijke sfeer gecreëerd waarbij

het kind vooral zijn of haar eigen krachten en mogelijkheden leert uitbreiden.

 

Een aantal werkvormen die ik toepas zijn: MBCT, EFT, RET, creatieve therapie en speltherapie

 

Na iedere sessie ontvangen ouders per mail een korte samenvatting van hoe de sessie is verlopen. Dit is nog geen evaluatie en hier zal

ook niet alle vertrouwelijke informatie over het kind worden gedeeld. Het kind geeft altijd aan wat het naar buiten wil brengen en doet dit

dan bij voorkeur zelf of met mijn ondersteuning.

 

Een sessie duurt 60 minuten en vindt plaats in de praktijkruimte in Haarlem.

Zie ook: tarieven

 


Evaluatie(s)

Voor de eindevaluatie vinden er ook tussentijdse evaluaties plaats. Deze vinden plaats in de praktijkruimte, indien mogelijk

met zowel ouders als kind hierbij aanwezig. Het kan voorkomen dat we tussentijds de doelen bij moeten stellen

of het kind andere doelen aangeeft dan aanvankelijk naar voren kwam. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

 

Een evaluerend gesprek duurt 45 minuten en vindt plaats in de praktijkruimte in Haarlem.

Zie ook: tarieven

 


Vertrouwensfunctie

Als therapeut heb ik een vertrouwensfunctie voor het kind en ben ik er in de eerste plaats voor de belangen van het kind.

De sessies vinden dan ook alleen met het kind plaats. Het kind kan ongeremd, eerlijk en gefocust zijn zonder afleiding

van de omgeving of andere aanwezigen. Ook met zeer jonge kinderen (vier- en vijf jarigen) werk ik tijdens de sessies,

zonder aanwezigheid van de ouder(s). Zodra er een ouder bij aanwezig is, raakt het kind doorgaans meer gericht op de

ouder, verschuilt zich daarachter of past het gedrag aan; waardoor het moeilijk wordt om tot de kern te komen.

 

Als ik na afloop vertrouwelijke zaken van het kind met ouders bespreek, omdat dit essentieel blijkt voor de verbetering

van het proces, is dit altijd met toestemming van het kind en bij voorkeur met het kind erbij.

 

Als ouder ken je jouw kind door en door en wil je het liefst dat er geen geheimen zijn. Toch kan het voor een kind moeilijk zijn om

zijn of haar ware gedachten, wensen en angsten op tafel te leggen als de ouders hierbij zijn. Het kan hierin geremd zijn uit angst

om de ouders te kwetsen, te confronteren of uit schaamte. Daarnaast voelt een kind vaak feilloos aan wat iets met een ouder doet,

zelfs als de ouder een neutrale houding aanneemt. Een kind heeft de ruimte nodig om aan zijn of haar persoonlijke doelen te werken.


Wachtruimte

Tijdens de coachingssessies kan de ouder of verzorger van het kind desgewenst gebruik maken van de

sfeervolle wachtruimte. Het staat ook vrij om ergens anders naartoe te gaan. Het is wenselijk dat u vijf minuten

voor afloop van de sessie aanwezig bent in de wachtruimte om uw kind weer te ontvangen.

 


Eenmalig adviesgesprek

Soms heb je als ouder of als kind behoefte aan een gesprek of advies op een specifiek gebied van de sociaal-emotioneel

ontwikkeling van jouw kind. Je denkt dan niet meteen aan een begeleidingstraject of twijfelt daar misschien aan.

Hiervoor bied ik de mogelijkheid om een eenmalig adviesgesprek aan te gaan. Vooraf aan dit gesprek kun je mij per mail

of telefonisch voorleggen wat je zou willen bespreken en kunnen wij een afspraak maken. We stemmen samen af of het

adviesgesprek beter met de ouder(s) alleen, met het kind en de ouder(s) of met het kind alleen kan plaatsvinden.

Vooraf aan dit gesprek vraag ik ouders wel om het intakeformulier in te vullen, i.v.m. een zo volledig mogelijk

beeld ter bevordering van een passend advies én m.b.t. de gegevens voor de declaratie.

Mocht je na het adviesgesprek tóch een begeleidingstraject aan willen gaan, dan kan dit

gesprek het intakegesprek doen vervallen.

 

Het eenmalig adviesgesprek duurt 50 minuten en vindt plaats in de praktijkruimte in Haarlem.

Zie ook: tarieven

 


Lieve Maan

Bezoekadres: 

Dé Plek Haarlem,

Waarderweg 19, Haarlem

E: silvana@lievemaan.nl

 T: 0651112404, KVK: 69623198

hsp coach | Haarlem | kindercoach HSP | hoogsensitief kind coach | mijn kind is hoogsensitief | tips voor HSP kind | tips voor hoogsensitief kind | begeleiding bij hsp kind |

Volg Lieve Maan ook op Social Media!

HSP, Lieve Maan op instagram
Hooggevoeligheid. Lieve Maan op Facebook
Hoogsensitief kind. Lieve Maan op Pinterest.
Hooggevoelig kind. Lieve Maan op YouTube.


Lieve Maan is aangesloten bij: Vind een Therapeut.nl