Werkwijze

AFGESTEMDE EN LAAGDREMPELIGE BEGELEIDING

Stap 1 - Kennismaking

Het kennismakingsgesprek kan schriftelijk of telefonisch plaatsvinden, maar u bent ook welkom om met uw kind naar de praktijk te komen en een eerste indruk op te doen. Tijdens het kennismakingsgesprek stemmen we af of een begeleidingstraject bij Lieve Maan wenselijk en zinvol zou kunnen zijn.

Als dit het geval is, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek in de praktijk.

Het kennismakingsgesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend, er wordt niets vastgelegd.

Denkt u dat een losse sessie toepasselijker is, kijk dan eens hier.   

 

Coaching is GEEN vervanging voor reguliere medische- of psychische zorg.

Het valt onder aanvullende (complementaire) zorg.


Stap 2 - Intake

Als u besluit om een begeleidingstraject aan te gaan, stuur ik u een link naar het online intakeformulier. Dit formulier is bedoeld om al enigszins een beeld te krijgen van de situatie, voordat het intakegesprek plaatsvindt.

Dit is van belang om tot een zo volledig mogelijk beeld te komen en efficiënt te werk te gaan, zodat er tijdens het gesprek voldoende ruimte overblijft voor de kern. De persoonlijke gegevens waarnaar gevraagd wordt zijn o.a. van belang voor het declaratieformulier en een juiste dossiervoering. Als lid van de beroepsvereniging dien ik volgens bepaalde richtlijnen te werk te gaan en de administratie volledig te hebben.

 

Met alle vertrouwelijke informatie wordt zeer zorgvuldig omgegaan. Dit wordt nimmer gedeeld met derden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor gevraagd en gegeven is.

 

Het intakegesprek is de eerste stap van het begeleidingstraject. Hier mogen zowel ouders al kind bij aanwezig zijn, al mag dit ook met het kind alleen plaatsvinden. Hier wordt aan de hand van de informatie van het intakeformulier dieper ingegaan op de hulpvraag, om tot een behandelplan te komen. Dit plan leg ik schriftelijk (per mail) voor ter akkoord van de ouders.

 

Het intakegesprek duurt 60 minuten en vindt plaats in de praktijkruimte in Haarlem.

Zie ook: tarieven 


Stap 3 - Begeleiding

Dit is het traject waarbinnen de sessies plaatsvinden. Ouders zijn hierbij niet aanwezig.

Ik pas verschillende oplossingsgerichte gespreks- en speltechnieken toe om samen met de cliënt aan de gestelde doelen te werken. Tijdens de sessies staat het kind centraal en ga ik mee in diens belevingswereld zonder het doel uit oog te verliezen. De sessies mogen voor het kind vooral plezierig en ongedwongen aanvoelen.

 

Met het ene kind werk ik met een speciaal coachings(kaart)spel, bij het andere juist weer met teken- en ander beeldend materiaal en weer een ander kind vraagt om een benadering in de vorm van rollenspel of poppenspel. Daarnaast pas ik ook verschillende ontspannings- en/of gesprekstechnieken toe of een vorm van energetische therapie. Het kan allemaal en het is en blijft vooral maatwerk. Er wordt bovenal een vertrouwelijke sfeer gecreëerd, waarbij het kind meer leert en ontdekt over zijn/haar eigen krachten en mogelijkheden.

Kijk hier voor enkele impressies.

  

Bij trajectsessies ontvangen ouders na iedere sessie een mail met een korte terugkoppeling van hoe de sessie is verlopen. Soms geef ik hierin ook advies mee.

 

Een sessie duurt 60 minuten en vindt plaats in de praktijkruimte in Haarlem.

Zie ook: tarieven


Stap 4 - Evaluatie

Voor de eindevaluatie vinden er bij langere trajecten ook tussentijdse evaluaties plaats.

Dit gebeurt via een digitaal formulier en kan op verzoek plaatsvinden in de praktijkruimte, indien mogelijk met zowel ouder(s) als kind hierbij aanwezig. Het kan voorkomen dat we tussentijds de doelen bij moeten stellen of het kind andere doelen aangeeft dan aanvankelijk naar voren kwam. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

 

Een evaluerend gesprek duurt 45 minuten en vindt plaats in de praktijkruimte in Haarlem.

Zie ook: tarieven 


Stap 5 - Follow-up

Als een traject is geëvalueerd en afgerond, neem ik (tenzij anders afgesproken) na drie maanden weer contact op om na te gaan hoe het na de begeleiding verder is verlopen en of er nog behoefte is aan verdere begeleiding. Indien er behoefte is aan verdere begeleiding kan dit zowel in de vorm van een vervolgtraject als in de vorm van een of meerdere losse consulten. Dit is afhankelijk van de behoefte van de cliënt, de ernst van eventuele klachten en de nog aanwezige hulpvraag. Uiteraard kan ook blijken dat een vervolgtraject elders beter aansluit.  Vertrouwensfunctie

Als kindercoach heb ik een vertrouwensfunctie voor het kind en ben ik er in de eerste plaats voor de belangen van het kind.

De sessies vinden dan ook alleen met het kind plaats. Het kind kan ongeremd, eerlijk en gefocust zijn zonder afleiding

van de omgeving of andere aanwezigen. Zodra er een ouder bij aanwezig is, raakt het kind doorgaans meer gericht op de

ouder, verschuilt zich daarachter of past het gedrag aan; waardoor het moeilijk wordt om tot de kern te komen.

 

Als blijkt dat een kind nog niet toe is aan sessies zonder aanwezigheid van de ouder, dan adviseer ik om (eventueel via de huisarts)

op zoek te gaan naar een vorm van ondersteuning waarbij u als ouder(s) direct wordt betrokken. 

 

Als ik na afloop vertrouwelijke zaken van het kind met ouders bespreek, omdat dit essentieel blijkt voor de verbetering

van het proces, is dit altijd met instemming van het kind. 

 

Mogelijkheid te wachten tijdens de sessies

 Als de ontvangstruimte vrij is, kunt u hier indien gewenst plaatsnemen om te wachten tijdens de sessie.

hsp coach | Haarlem | kindercoach HSP | hoogsensitief kind coach | mijn kind is hoogsensitief | tips voor HSP kind | tips voor hoogsensitief kind | begeleiding bij hsp kind |