Speelse en laagdrempelige begeleiding op maat


Kennismakingsgesprek

 

Het kennismakingsgesprek kan schriftelijk of telefonisch plaatsvinden, maar u bent ook welkom om met uw kind naar de praktijk

te komen en een eerste indruk op te doen.Tijdens het kennismakingsgesprek stemmen we samen af of een begeleidingstraject bij

Lieve Maan wenselijk en zinvol zou kunnen zijn. Als dit het geval is, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek

in de praktijkruimte. Natuurgerichte therapie is GEEN vervanging voor reguliere medische- of psychische zorg.

Het valt onder aanvullende (complementaire) zorg. Indien er sprake is van ernstige psychische zorgen

of onhandelbaar gedrag, adviseer ik u nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met de huisarts.

 

Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend.  


Intakegesprek

Wanneer u besluit om een begeleidingstraject aan te gaan, stuur ik u een link naar het online intakeformulier.

Dit formulier is bedoeld om al enigszins een beeld te krijgen van de situatie, voordat het intakegesprek plaatsvindt.

Dit is van belang om tot een zo volledig mogelijk beeld te komen en efficiënt te werk te gaan, zodat er

tijdens het gesprek voldoende ruimte overblijft voor de kern. De persoonlijke gegevens waarnaar gevraagd wordt zijn

o.a. van belang voor het declaratieformulier en een juiste dossiervoering. Als lid van de beroepsvereniging dien ik

volgens bepaalde richtlijnen te werk te gaan en de administratie volledig te hebben.

 

Met alle vertrouwelijke informatie wordt zeer zorgvuldig omgegaan. Dit wordt nimmer gedeeld met derden, tenzij daar

nadrukkelijk toestemming voor gevraagd en gegeven is.

 

Het intakegesprek is de eerste stap van het begeleidingstraject. Het is wenselijk dat het kind hier ook bij aanwezig is.

Hier wordt de hulp- of begeleidingsvraag en de relevante informatie doorgenomen en een begeleidingsplan voorgesteld.

Dit plan leg ik schriftelijk (per mail) voor ter akkoord van de ouders.

 

Het intakegesprek duurt minimaal 45 minuten en vindt plaats in de praktijkruimte in Haarlem.

Zie ook: tarieven

 


Begeleidingstraject

Dit is het traject waarbinnen de sessies plaatsvinden. Ik pas verschillende oplossingsgerichte gespreks- en speltechnieken toe om samen

met het kind aan de gestelde doelen te werken. Bij deze sessies staat het kind centraal en pas ik me aan het kind aan zonder het doel uit

oog te verliezen. Deze sessies mogen voor het kind vooral plezierig en ongedwongen aanvoelen. Ouders zijn hierbij niet aanwezig.

 

Bij het ene kind werk ik met een speciaal coachings(kaart)spel, bij het andere juist weer met teken- en ander beeldend materiaal en

weer een ander kind vraagt om een benadering in de vorm van rollenspel of poppenspel. Daarnaast pas ik ook verschillende

ontspanningstechnieken toe. Het kan allemaal en het is en blijft vooral maatwerk. Er wordt een vertrouwelijke sfeer gecreëerd

waarbij het kind vooral zijn of haar eigen krachten en mogelijkheden leert uitbreiden.

 

Een aantal werkvormen die ik toepas zijn: MBCT, EFT, RET, creatieve therapiespeltherapie en energetische therapie.

 

Na iedere sessie ontvangen ouders per mail een korte samenvatting van hoe de sessie is verlopen. Dit is nog geen evaluatie en hier zal

ook niet alle vertrouwelijke informatie over het kind worden gedeeld. Het kind geeft altijd aan wat het naar buiten wil brengen en doet dit

dan bij voorkeur zelf of met mijn ondersteuning.

 

Een sessie duurt 60 minuten en vindt plaats in de praktijkruimte in Haarlem.

Zie ook: tarieven

 


Evaluatie(s)

Voor de eindevaluatie vinden er ook tussentijdse evaluaties plaats. Deze vinden plaats in de praktijkruimte, indien mogelijk

met zowel ouders als kind hierbij aanwezig. Het kan voorkomen dat we tussentijds de doelen bij moeten stellen

of het kind andere doelen aangeeft dan aanvankelijk naar voren kwam. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

 

Een evaluerend gesprek duurt 45 minuten en vindt plaats in de praktijkruimte in Haarlem.

Zie ook: tarieven

 


Follow-up consult

Als een traject is geëvalueerd en afgerond, neem ik na drie maanden weer contact op om na te gaan hoe het na de begeleiding

verder is verlopen en of er nog behoefte is aan verdere begeleiding. Indien er behoefte is aan verdere begeleiding kan dit zowel in de vorm

van een vervolgtraject als in de vorm van een of meerdere losse consulten. Dit is afhankelijk van de behoefte van de cliënt, de ernst van

eventuele klachten en de nog aanwezige hulpvraag. Uiteraard kan ook blijken dat een vervolgtraject elders beter aansluit. 

 

Zie ook: tarieven

 


Vertrouwensfunctie

Als therapeut heb ik een vertrouwensfunctie voor het kind en ben ik er in de eerste plaats voor de belangen van het kind.

De sessies vinden dan ook alleen met het kind plaats. Het kind kan ongeremd, eerlijk en gefocust zijn zonder afleiding

van de omgeving of andere aanwezigen. Ook met zeer jonge kinderen (vier- en vijf jarigen) werk ik tijdens de sessies,

zonder aanwezigheid van de ouder(s). Zodra er een ouder bij aanwezig is, raakt het kind doorgaans meer gericht op de

ouder, verschuilt zich daarachter of past het gedrag aan; waardoor het moeilijk wordt om tot de kern te komen.

 

Als blijkt dat een kind nog niet toe is aan therapie zonder aanwezigheid van de ouder, dan adviseer ik om (eventueel via de huisarts)

op zoek te gaan naar een vorm van therapie waarbij u als ouder(s) direct wordt betrokken. 

 

Als ik na afloop vertrouwelijke zaken van het kind met ouders bespreek, omdat dit essentieel blijkt voor de verbetering

van het proces, is dit altijd met instemming van het kind.

 

 


Mogelijkheid te wachten tijdens de sessies

 

Tijdens de sessies kunt u als ouder of verzorger, op verzoek aanwezig blijven in de ontvangstruimte.

Dit is tevens het atelier van Karen Scheffers en hier is een zithoekje gecreëerd. Gelieve hier geen telefoongesprekken te voeren.

 

Het staat uiteraard ook vrij om ergens anders naartoe te gaan, op voorwaarde dat u vijf minuten voor afloop

van de sessie aanwezig bent om uw kind weer te ontvangen.

 


Lieve Maan

 Wateringweg 99, Haarlem

E: silvana@lievemaan.nl

 T: 0651112404, KVK: 69623198

hsp coach | Haarlem | kindercoach HSP | hoogsensitief kind coach | mijn kind is hoogsensitief | tips voor HSP kind | tips voor hoogsensitief kind | begeleiding bij hsp kind |

Volg Lieve Maan ook op Social Media!

HSP, Lieve Maan op instagram
Hooggevoeligheid. Lieve Maan op Facebook
Hoogsensitief kind. Lieve Maan op Pinterest.
Hooggevoelig kind. Lieve Maan op YouTube.


Lieve Maan is aangesloten bij: Vind een Therapeut.nl