Afgestemde en laagdrempelige begeleiding op maat

Hieronder staat uitgelegd hoe een traject bij lieve Maan over het algemeen in z'n werk gaat.

Voor kinderen tot 16 jaar geldt dat officiële toestemming van beide gezaghebbende ouders nodig is, ook wanneer ouders gescheiden zijn.

Jongeren vanaf 16 jaar mogen zich (volgens de wet) zelfstandig aanmelden. Er is in dat geval geen officiële toestemming van de ouders nodig.

Wel is het nodig dat ouders achter de begeleiding staan, wanneer zij de kosten voor de begeleiding op zich nemen.


Stap 1 - Kennismaking

Het kennismakingsgesprek kan schriftelijk of telefonisch plaatsvinden, maar u bent ook welkom om met uw kind naar de praktijk te komen en een eerste indruk op te doen. Tijdens het kennismakingsgesprek stemmen we samen

af of een begeleidingstraject bij Lieve Maan wenselijk en zinvol zou kunnen zijn.

Als dit het geval is, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek in de praktijk.

Het kennismakingsgesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend, er wordt niets vastgelegd.

Denkt u dat een losse sessie toepasselijker is, kijk dan eens hier.   

 

Natuurgerichte therapie is GEEN vervanging voor reguliere medische- of psychische zorg.

Het valt onder aanvullende (complementaire) zorg. Indien er sprake is van ernstige psychische zorgen of onhandelbaar gedrag, adviseer ik u nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met de huisarts.Stap 2 - Intake

Als u besluit om een begeleidingstraject aan te gaan, stuur ik u een link naar het online intakeformulier. Dit formulier is bedoeld om al enigszins een beeld te krijgen van de situatie, voordat het intakegesprek plaatsvindt.

Dit is van belang om tot een zo volledig mogelijk beeld te komen en efficiënt te werk te gaan, zodat er tijdens het gesprek voldoende ruimte overblijft voor de kern. De persoonlijke gegevens waarnaar gevraagd wordt zijn o.a. van belang voor het declaratieformulier en een juiste dossiervoering. Als lid van de beroepsvereniging dien ik volgens bepaalde richtlijnen te werk te gaan en de administratie volledig te hebben.

 

Met alle vertrouwelijke informatie wordt zeer zorgvuldig omgegaan. Dit wordt nimmer gedeeld met derden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor gevraagd en gegeven is.

 

Het intakegesprek is de eerste stap van het begeleidingstraject. Hier mogen zowel ouders al kind bij aanwezig zijn, al mag dit ook met het kind alleen plaatsvinden. Hier wordt aan de hand van de informatie van het intakeformulier dieper ingegaan op de hulpvraag, om tot een behandelplan te komen. Dit plan leg ik schriftelijk (per mail) voor ter akkoord van de ouders.

 

Het intakegesprek duurt 60 minuten en vindt plaats in de praktijkruimte in Haarlem.

Zie ook: tarieven Stap 3 - Begeleiding

Dit is het traject waarbinnen de sessies plaatsvinden. Ouders zijn hierbij niet aanwezig.

Ik pas verschillende oplossingsgerichte gespreks- en speltechnieken toe om samen met de cliënt aan de gestelde doelen te werken. Tijdens de sessies staat de cliënt centraal en pas ik me aan de cliënt aan zonder het doel uit oog te verliezen. Deze sessies mogen voor de cliënt vooral plezierig en ongedwongen aanvoelen.

 

Met het ene kind werk ik met een speciaal coachings(kaart)spel, bij het andere juist weer met teken- en ander beeldend materiaal en weer een ander kind vraagt om een benadering in de vorm van rollenspel of poppenspel. Daarnaast pas ik ook verschillende ontspannings- en/of gesprekstechnieken toe of een vorm van energetische therapie. Het kan allemaal en het is en blijft vooral maatwerk. Er wordt bovenal een vertrouwelijke sfeer gecreëerd, waarbij de cliënt meer leert en ontdekt over zijn/haar eigen krachten en mogelijkheden.

 

Een aantal werkvormen die ik toepas zijn: MBCT, EFT, RET, creatieve therapie en speltherapie

Deze werkvormen vallen samen onder de natuurgerichte- psychosociale therapie.

 

Na iedere sessie ontvangen ouders per mail een korte samenvatting van hoe de sessie is verlopen. Dit is nog geen evaluatie en hier zal ook niet alle vertrouwelijke details worden gedeeld. De cliënt geeft altijd aan wat het naar buiten wil brengen en doet dit dan bij voorkeur zelf of met mijn ondersteuning.

 

Een sessie duurt 60 minuten en vindt plaats in de praktijkruimte in Haarlem.

Zie ook: tarieven

 Stap 4 - Evaluatie

Voor de eindevaluatie vinden er bij langere trajecten ook tussentijdse evaluaties plaats.

Dit gebeurt via een digitaal formulier en kan op verzoek plaatsvinden in de praktijkruimte, indien mogelijk met zowel ouder(s) als kind hierbij aanwezig. Het kan voorkomen dat we tussentijds de doelen bij moeten stellen of het kind andere doelen aangeeft dan aanvankelijk naar voren kwam. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

 

Een evaluerend gesprek duurt 45 minuten en vindt plaats in de praktijkruimte in Haarlem.

Zie ook: tarieven

 Stap 5 - Follow-up

Als een traject is geëvalueerd en afgerond, neem ik na drie maanden weer contact op om na te gaan hoe het na de begeleiding verder is verlopen en of er nog behoefte is aan verdere begeleiding. Indien er behoefte is aan verdere begeleiding kan dit zowel in de vorm van een vervolgtraject als in de vorm van een of meerdere losse consulten. Dit is afhankelijk van de behoefte van de cliënt, de ernst van eventuele klachten en de nog aanwezige hulpvraag. Uiteraard kan ook blijken dat een vervolgtraject elders beter aansluit. 

 

Zie ook: tarieven

 Vertrouwensfunctie

Als therapeut heb ik een vertrouwensfunctie voor het kind en ben ik er in de eerste plaats voor de belangen van het kind.

De sessies vinden dan ook alleen met het kind plaats. Het kind kan ongeremd, eerlijk en gefocust zijn zonder afleiding

van de omgeving of andere aanwezigen. Zodra er een ouder bij aanwezig is, raakt het kind doorgaans meer gericht op de

ouder, verschuilt zich daarachter of past het gedrag aan; waardoor het moeilijk wordt om tot de kern te komen.

 

Als blijkt dat een kind nog niet toe is aan therapie zonder aanwezigheid van de ouder, dan adviseer ik om (eventueel via de huisarts)

op zoek te gaan naar een vorm van therapie waarbij u als ouder(s) direct wordt betrokken. 

 

Als ik na afloop vertrouwelijke zaken van het kind met ouders bespreek, omdat dit essentieel blijkt voor de verbetering

van het proces, is dit altijd met instemming van het kind.

 

 


Mogelijkheid te wachten tijdens de sessies

 Als de ontvangstruimte vrij is, kunt u hier indien gewenst plaatsnemen om te wachten tijdens de sessie.


Lieve Maan

 Wateringweg 99, Haarlem

E: silvana@lievemaan.nl

 T: 0651112404, KVK: 69623198

hsp coach | Haarlem | kindercoach HSP | hoogsensitief kind coach | mijn kind is hoogsensitief | tips voor HSP kind | tips voor hoogsensitief kind | begeleiding bij hsp kind |

Volg Lieve Maan ook op Social Media!

HSP, Lieve Maan op instagram
Hooggevoeligheid. Lieve Maan op Facebook
Hoogsensitief kind. Lieve Maan op Pinterest.
Hooggevoelig kind. Lieve Maan op YouTube.


Lieve Maan is aangesloten bij: Vind een Therapeut.nl