Mijn kind hoogsensitief?

De signalen en verschillende uitingsvormen

Hoogsensitiviteit bij kinderen. Is mijn kind hoogsensitief? Omgaan met hooggevoelig kind.

Signalen van Hoogsensitiviteit bij kinderen

Vermoed je dat jouw kind hoogsensitief is? Vraag je je af of je er eigenlijk wel iets mee zou moeten

doen, maar twijfel je? De volgende signalen kunnen wijzen op een sterke mate van sensitiviteit:

 

Regelmatig opmerkingen over gevoel

Valt het op dat je kind veel met gevoelens en emoties bezig is. Van zichzelf maar ook van anderen?

En dat dit niet om een fase gaat, maar er altijd lijkt te zijn? Gaat het bijvoorbeeld helemaal op in series

of films waarbij er sterke emoties getoond worden en is het er daarna nog een tijdje vol van of zelfs van slag? Houdt het zich veel bezig met jouw stemming en vraagt het regelmatig wat er is of waarom je op een bepaalde manier kijkt?

 

Overnemen van stemmingen uit de omgeving

Merk je dat je kind vaak meegaat in de stemmingen van anderen in de omgeving? Kan het blij worden,

omdat een vriendje blij is of juist somber na het spelen met een verdrietig neefje? Merk je dat jouw stemming ook van grote invloed is, zelfs als je het probeert te verbergen? Merk je dat andermans welbevinden dus duidelijk impact heeft op jouw kind en het zich er aardig druk om kan maken?

 

Het vasthouden van spanningen

Klaagt je kind regelmatig over buikpijn/hoofdpijn of klemt het de kaken op elkaar? Merk je dat de lichaamshouding soms wat gespannen is na een prikkelrijke dag? Ontstaan er regelmatig emotionele uitbarstingen, omdat het spreekwoordelijke emmertje vaak vol lijkt te zitten?

   

Onrustig slapen en/of druk dromen

Zit het hoofd vaak nog vol voor het slapengaan? Helpen voorleesverhaaltje amper?

Wordt het regelmatig wakker wegens dromen of onrust of zijn er veel piekergedachten?

 

Vol na een dag school

Komt je kind heel uitgelaten, vol verhalen of juist somber en bedrukt thuis na een dag school?

Merk je dat het de dag maar moeilijk van zich af kan laten glijden en er van alles is bijgebleven

aan indrukken die verwerkt moeten worden?

 

Veel rekening houden met anderen

Cijfert je kind zichzelf regelmatig weg, om anderen tegemoet te komen? Is het zo begaan met

anderen, dat het soms niet meer lijkt te weten wat het eigenlijk zelf wil en waar z'n grenzen liggen?

 

Lijken te weten hoe jij je voelt

Schrik je er wel eens van dat je kind lijkt te weten wat er in je omgaat? Vraagt het zomaar waarom

je verdrietig of boos bent, terwijl je hier naar jouw idee niets van laat merken?

 

Erg gevoelig voor zintuigelijke prikkels

Heeft jouw kind snel last van kriebelige labels of materialen in kleding? Neemt het geur, geluid en visuele prikkels sterk op? Merk je bijvoorbeeld dat jouw kind bij hard geluid snel de oren dichtdoet of schrikt? Dat het vaak opmerkingen maakt over geuren die sterk zijn of overweldigt raakt van visuele drukte?

 

Gauw overweldigd

Merk je dat veranderingen en nieuwe situaties jouw kind vaak overweldigen? Dat het dan even uit z'n doen is, stilvalt of zelfs prikkelbaar reageert? 

 

Waarnemen van onverklaarbare zaken

Ziet je kind kleuren rondom mensen of voorwerpen, voelt het de aanwezigheid van iets of iemand

in bepaalde ruimtes of lijkt het zaken uit het verleden te benoemen, waar het naar jouw idee geen

weet van kan hebben? (Dit hoeft uiteraard niet altijd zo te zijn bij hoogsensitiviteit).


Dit kan allemaal duiden op een hoge mate van sensitiviteit

Uiteraard zijn sommige aspecten ook gelinkt aan andere oorzaken en kan er soms ook een andere lichamelijke, chemische of psychische verklaring voor zijn. Om daarachter te komen zou onderzoek door een arts nodig zijn, iets dat je meestal pas aanvraagt op moment dat je die noodzaak voelt.

Hoogsensitiviteit wordt (nog) niet gediagnosticeerd en vooralsnog beschouwd als een 'eigenschap', geen stoornis. Een arts kan dan hooguit uitsluiten dat er iets anders is dat bepaalde klachten veroorzaakt. Hoogsensitiviteit is een eigenschap die (net als andere eigenschappen) ook genetisch te herleiden is.

Vaak zal je deze eigenschap dus ook als ouder(s) bezitten of bij andere familieleden terugzien.

 

Wanneer zoek je hulp?

Door je in deze eigenschap te verdiepen en goed naar je kind te kijken, kom je vaak zelf al tot waardevolle inzichten die je verder helpen. Soms merk je echter dat er specifieke gebeurtenissen en situaties zijn waar jouw (hoogsensitieve) kind mee worstelt, of zit het in een fase die extra uitdagingen vormt. Als jouw kind het dan moeilijk vindt om jou hierin volledig toe te laten (dit kan soms te confronterend voor een kind zijn) of je merkt dat je er samen in vastloopt, dan kan je kind gebaat zijn bij externe ondersteuning hierin.

kindercoach kindertherapeut haarlem

 

Begeleiding bij Lieve Maan

Het gaat bij de sessies die ik bied altijd om maatwerk. Als een traject wenselijk blijkt, wordt er altijd een persoonlijk plan opgesteld. De volgende uitdagingen staan bij het leren omgaan met hoogsensitiviteit, vaak voorop:

  • Weerstand durven benoemen
  • Grenzen durven stellen
  • Intuïtie durven volgen
  • Spanning leren signaleren en opheffen
  • Leren te aarden (bij jezelf blijven)
  • Je eigen behoeften (h)erkennen
  • Verantwoordelijkheden laten waar ze horen
  • Concretiseren van 'emoties' en 'energie'

Samen met het kind werk ik aan deze uitdagingen, door mee te gaan in diens unieke belevingswereld. Afhankelijk van de leeftijd zet ik verschillende methoden en middelen in (spel, expressie, oefening, gesprek, specifieke methoden uit de complementaire therapieleer).