Veelgestelde vragen

Onder constructie - wordt nog aangevuld

 

Betaling

  • Kan ik facturen declareren?

Na betaling aan Lieve Maan, kun je de nota proberen te declareren via je zorgverzekering. Als deze iets vergoedt, is het slechts gedeeltelijk. Helaas zijn er steeds minder maatschappijen die een vergoeding bieden. Lees er hier meer over.

 

  • Kun je proberen een contract aan te gaan met onze zorgverzekeraar, zodat we toch iets vergoed krijgen?

 Helaas niet. Dit loopt via de beroepsvereniging waarbij ik ben aangesloten (BATC).

 

  • Is het ook mogelijk om in één keer alle facturen te voldoen of in termijnen te betalen?

Nee, deze opties zijn er niet. In de eerste plaats volg ik de factureringsrichtlijnen van de beroepsvereniging (BATC). Daarnaast ben ik als volledig zelfstandig werkend therapeut, geheel afhankelijk van inkomsten vanuit de geleverde diensten en draag ik volledig de kosten die ik maak voor de praktijkvoering. De facturen worden per behandeling verstuurd en dienen (zoals in de algemene voorwaarden beschreven) binnen veertien werkdagen te worden voldaan.

 

 

Begeleiding

 

  • Zijn sessies in het weekend mogelijk?

Nee, alleen doordeweeks

  • Wat is de reden dat je geen cliënten onder de zes jaar begeleidt?

Voor kinderen jonger dan zes jaar, is mijn 1-op-1 begeleiding in de praktijk onvoldoende toereikend. Jongere kinderen zijn mijns inziens dan ook vaak meer gebaat bij begeleiding waarbij ouders direct betrokken worden of begeleiding ter plekke (bijv. thuis of op school). Bovendien verandert er ontzettend veel in korte tijd qua ontwikkeling, in deze periode; voorzichtigheid in het trekken van conclusies is hierbij geboden.

Er zijn uiteraard wel therapeuten die begeleiding bieden aan kinderen onder de zes jaar. Denk bijvoorbeeld aan een speltherapeut.

 

  • Kan mijn kind na afronding van een traject nog eens terugkomen?

Ja, dat kan zeker. Er zijn zowel follow-up sessies als losse sessies mogelijk. Follow-up sessies zijn een verlenging van het traject, met terugkoppeling naar ouders. Losse sessies staan los van het plan en zijn zonder terugkoppeling.

Lees er hier meer over.

 

  • Is er ook een mogelijkheid voor ouder-kind sessies?

Nee, in principe niet. Dit vraagt om een andere vorm van begeleiding en specialisme. Ik bied individuele (1-op-1) begeleiding. Het gebeurt weleens dat een ouder even aan het begin of eind van de sessie aanwezig is, of dat op verzoek van een kind iets specifieks besproken wordt met de ouder(s) erbij.

 

  • Begeleid je ook op locatie?

Nee, de sessies vinden alleen plaats in de praktijk. De rust, vertrouwelijke sfeer en materialen die in de praktijk aanwezig zijn, zorgen voor de juiste voorwaarden voor de therapie. Op verzoek en in overleg (mits dit voldoende toereikend is) kunnen sessies op afstand (via Zoom) plaatsvinden.

 

  • Kun je uitsluiten dan ons kind AD(H)D of een vorm van autisme heeft?

Helaas niet. Ik ben niet bevoegd om diagnoses te stellen en kan daarom stoornissen ook niet uitsluiten.

Aanwijzingen of vermoedens kan ik eventueel uitspreken; maar alleen een bevoegd zorgverlener kan hier meer duidelijkheid over geven.

 


Volg Lieve Maan ook op Social Media!

HSP, Lieve Maan op instagram
Hooggevoeligheid. Lieve Maan op Facebook
Hoogsensitief kind. Lieve Maan op Pinterest.
Hooggevoelig kind. Lieve Maan op YouTube.


Lieve Maan is aangesloten bij: Vind een Therapeut.nl