Privacy Statement

Privacy statement - Lieve Maan

 

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als kindercoach, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van de cliënt en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling van de cliënt noodzakelijk zijn en die ik, indien nodig en na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om de privacy van de cliënt te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

·        zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,

·        er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens

 

Als kindercoach heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier van de cliënt.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit het cliëntendossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·        Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·        Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

·        Een klein deel van de gegevens uit het cliëntendossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van deze gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

                                                                          

PRIVACY EN DE FACTUUR

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die nodig zijn voor administratie en wettelijke doeleinden.

        uw naam, adres en woonplaats (van de cliënt)

        uw geboortedatum (van de cliënt)

        de datum van de behandeling

        een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’

        de kosten van het consult