Een holistische benadering

Vijf natuurgerichte principes


1. Energie

Op het moment dat een kind bepaalde zaken te verwerken krijgt waarvoor het nog niet over de geschikte strategieën of

mindset beschikt, kunnen er innerlijke blokkades ontstaan. Deze blokkades kunnen ervoor zorgen dat de energiestroom

in meer of mindere mate stagneert met slaap- concentratie- en stemmingsproblemen als mogelijke gevolgen.

 

Ik richt me op deze blokkades door:

- te achterhalen wat deze heeft veroorzaakt;

- naar voren te brengen wat geuit mag worden;

- het kind te helpen ontdekken wat het nodig heeft om aan het

verwerkingsproces te werken of de essentiële strategieën te verwerven;

- strategieën aan te leren om aan het verwerkingsproces te werken.

 


 

2. Prikkeloverdracht

Ik zet me o.a. in om hoogsensitieve kinderen te begeleiden. 

Bij hoogsensitieve personen is er onder meer sprake van een (te) sterke mate van prikkeloverdracht.

Dit kan leiden tot verwarring, emotionele problemen en concentratieproblemen. 

 

Ik begeleid kinderen hierin door:

- bewustwording van prikkeloverdracht op gang te brengen;

- leren onderscheid te maken tussen invloeden van buitenaf en van binnenuit;

- naar eigen lichaam te leren luisteren;

- spanning te signaleren en leren op te heffen;

- weerbaarheid te helpen vergroten. 

 


3. Drainage

Kinderen worden dagelijks blootgesteld aan vele invloeden van buitenaf.

Zowel gezonde- als minder gezonde invloeden. Onder de minder gezonde invloeden verstaan we vooral:

verontreinigde lucht, ongezonde voeding, elektromagnetische straling en stress (overprikkeling).

Het is zaak om kinderen hier een zekere mate van balans in te helpen vinden en de voorwaarden

te bieden om gifstoffen af te voeren.

 

Ik richt me vooral op het afvoeren van de geestelijke ballast door:

- ontspanningstechnieken in te zetten;

- bewustwording te vergroten rondom het begrip 'balans' en het kind te laten

ervaren wat dit is en hoe hier invloed op uit te oefenen is.

 


4. Voeding

Naast gezonde en gebalanceerde lichamelijke voeding is ook geestelijke voeding 

voor kinderen van essentieel belang.

Deze geestelijke voeding bestaat grotendeels uit de overtuigingen,

voorbeelden en persoonlijke boodschappen die wij kinderen meegeven.

 

Ik heb de intentie bij te dragen aan de geestelijk voeding van het kind door:

- Samen met het kind te kijken welke van diens overtuigingen voedend (gezond, opbouwend)

zijn en welke vervuilend (ongezond, afbrekend);

- Deze overtuigingen waar nodig bij te sturen;

- Inspirerende en gezonde voorbeelden te bieden en helpen te verkennen.

 


 

5. Psyche

Ieder kind is uniek en heeft eigen karaktereigenschappen en persoonlijkheidstrekken.

Naast hetgeen dat van buitenaf van invloed is op een kind en zijn/haar gedachten, emoties en gedrag,

bepaalt dat unieke karakter ook voor een groot deel hoe het kind in het leven staat.

Ieder kind heeft een psychische aanleg om op een bepaalde manier met allerlei zaken om te gaan.

 

Ik neem deze uniciteit in acht door:

- Het kind in zijn of haar waarde te laten;

- Te focussen op de krachten van het karakter van het kind en deze uit te vergroten;

- In te spelen op het persoonlijke en unieke vermogen van het kind om met levenszaken om te gaan.

 


 

 Lieve Maan zet oplossingsgerichte methoden in om deze processen te bevorderen. Dit is maatwerk en verschilt per kind, per situatie. Het kind staat centraal. De grootste en belangrijkste missie van Lieve Maan is om het kind bewust te laten worden van zijn/haar eigen krachten en vermogens en deze optimaal te leren benutten.

 

Zie ook: werkwijze

 

Natuurgerichte therapie is GEEN vervanging voor reguliere medische- of psychische zorg.

Het valt onder aanvullende (complementaire) zorg. Indien er sprake is van ernstige psychische zorgen

of onhandelbaar gedrag, adviseer ik u nadrukkelijk om eerst contact op te nemen met de huisarts.

 

 Volg Lieve Maan ook op Social Media!

HSP, Lieve Maan op instagram
Hooggevoeligheid. Lieve Maan op Facebook
Hoogsensitief kind. Lieve Maan op Pinterest.
Hooggevoelig kind. Lieve Maan op YouTube.


Lieve Maan is aangesloten bij: Vind een Therapeut.nl